Zaštita osobnih podataka – izjava.

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje usluge osiguranja. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u rezervacijskoj bazi podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

Informacije koje tražimo od Vas prilikom slanja upita služe nam isključivo za pružanje profesionalne, točne i brze usluge Vama kao krajnjem korisniku.
Svi se prikupljeni podaci pošteno i zakonito čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi naši djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Slanjem upita izričito izjavljujem da sam YACHT4YOU dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih ista pošteno i zakonito koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s agencijom.

PRIVOLA POTROŠAČA

- Slanjem upita izričito izjavljujem da sam Turističkoj agenciji Travelana d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih ista pošteno i zakonito koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s agencijom
-Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge
-Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.
- Izričito dozvoljavam agenciji YACHT4YOU da moje osobne podatke može pošteno i zakonito koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.
- Suglasan/na sam da agencija YACHT4YOU. u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke.
YachtPoolNausys PremiumNausys search engine